Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Tại các phiên họp vào ngày 15 và 16 tháng 07 năm 2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành họp để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên trình bày báo cáo tổng quan, xác định trình độ ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm.

Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả như sau:

- Tổng số ứng viên đăng ký chức danh PGS được xét tại Hội đồng là: 04 người

- Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm: 02 người.

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com