Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Tại các phiên họp vào ngày 15 và 16 tháng 07 năm 2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành họp để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên trình bày báo cáo tổng quan, xác định trình độ ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm.

Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả như sau:

- Tổng số ứng viên đăng ký chức danh PGS được xét tại Hội đồng là: 04 người

- Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm: 02 người.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.