Đại học Thái Bình được đề xuất là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

GDVN- Việc đưa Trường Đại học Thái Bình trở thành một trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là “định hướng đúng đắn, cơ hội hiếm có".

Nguồn bài viết: https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/de-xuat-dai-hoc-thai-binh-la-truong-thanh-vien-cua-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-post211021.gd

Trường Đại học Thái Bình là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và là thành viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Được biết, ngày 7/7/2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cùng đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc với Trường Đại học Thái Bình về một số định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên trường Đại học Thái Bình thì ngay sau đó, tại thông báo số 35/TB-VP ngày 13/7/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có xác định:

Ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh là đưa Trường Đại học Thái Bình trở thành một trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là “định hướng đúng đắn, cơ hội hiếm có, mang tính chiến lược lâu dài, không chỉ có ý nghĩa với trường Đại học Thái Bình mà còn có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh trong tương lai” và cho phép nhà trường được nghiên cứu, tìm hiểu các mô hình giáo dục tương tự, chủ động đặt vấn đề với Đại học Quốc gia Hà Nội để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Để thực hiện ý kiến trên, trường Đại học Thái Bình đã chủ động tìm hiểu mô hình hoạt động của hai trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tiếp đó, ngày 14/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc xin chủ trương chuyển Trường Đại học Thái Bình trở thành Trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung như sau:

Trường Đại học Thái Bình tiền thân là Trường Tài chính được thành lập vào năm 1960; năm 2000, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Thái Bình theo Quyết định 4844/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2000; năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 155/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình;

Năm 2014, Trường Đại học Thái Bình tiếp nhận cơ sở phía Bắc của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua Trường Đại học Thái Bình luôn thực hiện tốt công tác đào tạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.
Trường đào tạo, bồi dưỡng đa ngành, đa lĩnh vực trong đó có đào tạo chính quy trình độ đại học, liên thông cao đẳng lên đại học, phối hợp đào tạo sau đại học; bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và nhu cầu của xã hội.

Trong tương lai Trường vẫn là một địa điểm đáng tin cậy của tỉnh trong công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian qua Trường Đại học Thái Bình cũng gặp phải không ít khó khăn như chưa thu hút được đông đảo số lượng học sinh, sinh viên đặc biệt là số lượng học sinh, sinh viên từ tỉnh ngoài.

Chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên của Trường mặc dù đã có sự chuyển biến về chất lượng nhưng vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu đào tạo.

Những ngành nghề mà Trường đang bồi dưỡng, đào tạo vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của tỉnh về nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1486/Qđ-TTg ngày 28/10/2019.

Để giải quyết những khó khăn trên và tạo điều kiện cho sự phát triển của Trường, xứng đáng là điểm đào tạo đáng tin cậy nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực; Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình trình xin chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chuyển trường Đại học Thái Bình trở thành Trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đến ngày 22/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng có văn bản đề nghị Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu, xem xét chuyển trường Đại học Thái Bình trở thành Trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thùy Linh
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com