Đào tạo tại Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn: Kết hợp song song giảng dạy kiến thức môn chuyên với ngoại ngữ


Giữa tháng 5 vừa qua, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu rất cao hiện nay về một thành viên mới trong hệ thống THPT chuyên của ĐHQGHN, VOV đã phát sóng chương trình talk “Tại sao cần phải có Trường Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn ?” với sự dẫn dắt của nhà báo Thu Lương. Khách mời chia sẻ thông tin tại talkshow là PGS.TS Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV); TS. Đỗ Tuấn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN; PGS.TS Lê Hải Anh - Trường Đại học Giáo dục. Sau đây là phần lược ghi những chia sẻ chính của PGS.TS Nguyễn Quang Liệu trong chương trình này.

chi tiết: http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Dao-tao-tai-Chuyen-Khoa-hoc-Xa-hoi-va-Nhan-vanKet-hop-song-song-giang-day-kien-thuc-mon-chuyen-voi-ngoai-ngu-1-702-20060
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com