Việt Nam: Un Siècle Et Demi De Lutte Et De Développement

xuatbanquocte.com

Nguyễn Văn Khánh (Khoa Lịch sử), “Việt Nam: Un Siècle Et Demi De Lutte Et De Développement” (trong sách: De L'indochine Coloniale Au Việt Nam Actuel), Académie des sciences d'outre-mer-Magellan&Cie, pp. 20-24, 2016, ISBN 978-2-35074-446-9.
Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.