Van Don: The Making of an International Trading Port in Pre-Modern Vietnam, Early Modern Southeast Asia

Nguyễn Văn Kim (Ban Giám hiệu), Van Don: The Making of an International Trading Port in Pre-Modern Vietnam, Early Modern Southeast Asia, 1350-1800, Routledge, 2016, 978-1-13-883875-8.


TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan