Tourism students’ motivational orientations: the case of Vietnam

Tourism students’ motivational orientations: the case of Vietnam, Phạm Hồng Long (Tác giả phụ), Asia Pacific Journal of Tourism Research, ISSN: 1741-6507 , Vol. 23, No. 1, 68–78, Routledge, Taylor & Francis Group, 2017


TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan