The Thanh Nghị Group from the Japanese Coup de Force

Trần Viết Nghĩa (Phòng Hợp tác và Phát triển), The Thanh Nghị Group from the Japanese Coup de Force, Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp. 290-299, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan