The Relationship Between Certain Vietnamese And Japanese Militarists In The Second World War And The Historical Lessons

Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch sử), The Relationship Between Certain Vietnamese And Japanese Militarists In The Second World War And The Historical Lessons, Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp.92-101, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan