The Relationship Between Certain Vietnamese And Japanese Militarists In The Second World War And The Historical Lessons

The Relationship Between Certain Vietnamese And Japanese Militarists In The Second World War And The Historical LessonsĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch sử), The Relationship Between Certain Vietnamese And Japanese Militarists In The Second World War And The Historical Lessons, Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp.92-101, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.