The Red Seedlings of the Central Highland

Nguyễn Thị Thu Hương (Khoa Nhân học), "The Red Seedlings of the Central Highlands‘: Social Relatedness and Political Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", Connected & Disconnected in Viet Nam: Remaking Social Relations in a Post-Socialist Nation ANU Press, Úc, 2016, 9781925022926 9781760460006.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan