The Humanity and Aesthetics in the concept of Mass Literature (comparison between Vietnam and Japan)

Lê Thị Thanh Tâm (Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt), The Humanity and Aesthetics in the concept of Mass Literature (comparison between Vietnam and Japan), Southeast Asian Studies, Tokyo University of Foreign Studies, pp. 17-30, 2017, NCID: AA11364434.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan