The Hải Phòng-Yunnan Railway: An Important Knot in French Indochina-Japanese Relations during the Second World War

The Hải Phòng-Yunnan Railway: An Important Knot in French Indochina-Japanese Relations during the Second World WarĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Cam Anh Tuấn (Khoa Lưu Trữ học và Quản trị văn phòng), The Hải Phòng-Yunnan Railway: An Important Knot in French Indochina-Japanese Relations during the Second World War, Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp. 251-257, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.