The Factors Affect the Relations Between the Two Koreans

The Factors Affect the Relations Between the Two KoreansĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Phạm Quốc Thành, Phùng Chí Kiên (Khoa Khoa học Chính trị), “The Factors Affect the Relations Between the Two Koreans”, Introspection and New Challenge for Korea's Reunification, KGB Publishing House, tr. 199-213, 5/2016, 9791195826605.