Rural - Urban Boundaries in Contemporary Vietnamese Cinema: A Look from Phan Dang Di's Films

Hoàng Cẩm Giang (Khoa Văn học), Rural - Urban Boundaries in Contemporary Vietnamese Cinema: A Look from Phan Dang Di's Films, Journal of Urban Culture Research (Chulalongkorn University, Thailand and Osaka City University, Japan publish), Volume 13, p.62-75, 2016, ISSN 2228-8279.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan