Riben - Manila - Ouzhou: 1670 niandai Yingguo yu Yuenan Dongjing zhijian maoyi de liuchan

Riben - Manila - Ouzhou: 1670 niandai Yingguo yu Yuenan Dongjing zhijian maoyi de liuchanĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Hoàng Anh Tuấn (Ban Giám hiệu), 黄英俊:《日本——马尼拉——欧洲:1670年代英国与越南东京之间贸易的流产"Riben - Manila - Ouzhou: 1670 niandai Yingguo yu Yuenan Dongjing zhijian maoyi de liuchan"》,全球史评论/ Quanqiu shi pinglun, 第十集,北京,中国社会科学出版社, Nxb Khoa học Xã hội Bắc Kinh, Trung Quốc, Vo 10, pp. 208-225, 2016, ISBN 978-7-5161-7961-1.