reaking the gate of Hanoi Experimental school and the desire for an open education in Vietnam - Approaching from educational philosophy

Đỗ Thu Hà (Khoa Đông phương học), “Breaking the gate of Hanoi Experimental school and the desire for an open education in Vietnam - Approaching from educational philosophy”, Recent Trends in Business Management and Information Systems, Vol. III, Bloomsbury Publishing House, Academic Reference Series, 2015, Singapore, tr..219-241, 12/2015, 978-81-250-5568-6.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan