Prospect for Reuniíìcation of the Korean Penisula: Perspective from Internationl Relations in East Asia Today

Trần Bách Hiếu (Khoa Khoa học Chính trị), “Prospect for Reuniíìcation of the Korean Penisula: Perspective from Internationl Relations in East Asia Today”, Introspection and New Challenge for Korea's Reunification, KGB Publishing House, tr. 293-303, 5/2016, 9791195826605.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan