Optimistic but Confused: Perceptions about the Mission and Core Values of Social Work in Vietnam by Vietnamese Policy Makers, Social Work Faculty and Practitioners

Optimistic but Confused: Perceptions about the Mission and Core Values of Social Work in Vietnam by Vietnamese Policy Makers, Social Work Faculty and Practitioners , Nguyễn Thu Trang (Đồng tác giả), Asian Social Work and Policy Review, ISSN:1753-1411, Vol 11, pp:53-65, Wiley, 2017

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan