Những thách thức an ninh toàn cầu và khu vực

Những thách thức an ninh toàn cầu và khu vựcĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Hoàng Khắc Nam (Khoa Quốc tế học), Những thách thức an ninh toàn cầu và khu vực, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Những thách thức và cơ chế an ninh ở Đông Á (tiếng Nga), Nxb Forum, Mockva, pp. 27-45, 2016.