Những thách thức an ninh toàn cầu và khu vực

Hoàng Khắc Nam (Khoa Quốc tế học), Những thách thức an ninh toàn cầu và khu vực, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Những thách thức và cơ chế an ninh ở Đông Á (tiếng Nga), Nxb Forum, Mockva, pp. 27-45, 2016.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com