Nghiên cứu về trang phục truyền thống Việt Nam - từ kết quả điều tra năm 2014-2015

Phan Hải Linh (Khoa Đông phương học), Nghiên cứu về trang phục truyền thống Việt Nam - từ kết quả điều tra năm 2014-2015 (đồng tác giả với Shimomura Kumiko, Tanii Yoshiko, Inomata Mieko, Kohara Natsuko) (tiếng Nhật), Tạp chí Gakuen, Đại học Nữ Showa (Nhật Bản), số 909, tr. 52-61, 7/2016, 1348-0103.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan