New Religious Movements and Policy Challenges in Vietnam: The Case of Protestant Hmong

Nguyễn Văn Chính (Khoa Nhân học), “New Religious Movements and Policy Challenges in Vietnam: The Case of Protestant Hmong” (trong sách: Dicky Sofjan (ed.), Religion, Public Policy and Social Transformation in Southeast Asia: Religion, Identity and Gender), Geneva: Globethics.net, Vol.2; pp. 175-208, 2017, 2017, ISBN 978-2-88931-201-6 (online version).

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan