ndividual’s Waste Disposal Practice in Urbanizing Cities: the Case of Hanoi City, Vietnam

Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Như Trang (Khoa Xã hội học), Individual’s Waste Disposal Practice in Urbanizing Cities: the Case of Hanoi City, Vietnam*, European Journal of Social Sciences, Vol.52, no. 2, tr. 204-214, 6/2016, 1450-2267.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan