Multi-activité: modes renouvelés de socialisation professionnelle L’exemple de jeunes diplômées vietnamiennes

Bùi Thị Hồng Thái (tác giả phụ) (Khoa Tâm lý học), Multi-activité: modes renouvelés de socialisation professionnelle L’exemple de jeunes diplômées vietnamiennes, Nouvelle Revue De Psychologie, pp. 69-94, 2016, ISSN 1951-9532.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan