Maritime Trade History of the Ancient and Medieval Vietnam

Maritime Trade History of the Ancient and Medieval VietnamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Hoàng Anh Tuấn (Ban Giám hiệu), Maritime Trade History of the Ancient and Medieval Vietnam/Việt Nam cổ đại dĩ cập trung thế kỷ đích hải ngoại mậu dịch sử, Journal of Maritime History Studies (China Society for Maritime History Studies), Vol2.tr.74-80, 2016.