La Perception, Par Les Enseignants De ,Francais, Des Politiques En Faveur De L'enseignement De La Langue Francaise Au Viet Nam Actuel: L' Esquisse D'une Enquête Sociologique

xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng tạp chí, hội thảo quốc tế các ngành XHNV


Trịnh Văn Tùng (tác giả chinh) (Khoa Xã hội học), Nguyễn Minh Nguyệt (tác giả phụ) (Phòng Hợp tác Phát triển), “La Perception, Par Les Enseignants De ,Francais, Des Politiques En Faveur De L'enseignement De La Langue Francaise Au Viet Nam Actuel: L' Esquisse D'une Enquête Sociologique” (trong sách: De L'indochine Coloniale Au Việt Nam Actuel), Académie des sciences d'outre-mer-Magellan&Cie, pp. 731-741, 2016, ISBN 978-2-35074-446-9.
Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.