La Perception, Par Les Enseignants De ,Francais, Des Politiques En Faveur De L'enseignement De La Langue Francaise Au Viet Nam Actuel: L' Esquisse D'une Enquête Sociologique

Trịnh Văn Tùng (tác giả chinh) (Khoa Xã hội học), Nguyễn Minh Nguyệt (tác giả phụ) (Phòng Hợp tác Phát triển), “La Perception, Par Les Enseignants De ,Francais, Des Politiques En Faveur De L'enseignement De La Langue Francaise Au Viet Nam Actuel: L' Esquisse D'une Enquête Sociologique” (trong sách: De L'indochine Coloniale Au Việt Nam Actuel), Académie des sciences d'outre-mer-Magellan&Cie, pp. 731-741, 2016, ISBN 978-2-35074-446-9.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan