Korea’s national image through a content analysis of articles about Korea in Vietnamese online newspapers

Nguyễn Thị Thanh Huyền (Khoa Báo chí và Truyền thông), Korea’s national image through a content analysis of articles about Korea in Vietnamese online newspapers , International Review of Korean Studies, Vo.12, no1, tr. 23-44, 11/2015, 1449-7395.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan