Japanese Agricutural Policy toward Vietnam during world war II: Nature and Consequences

Nguyễn Văn Khánh (Khoa Lịch sử), “Japanese Agricutural Policy toward Vietnam during world war II: Nature and Consequences” (trong sách: Vietnam-Indochina-Japan Relations during the Second World War: Documents and Interpretationsi), Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp.239-250, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan