Japanese Agricutural Policy toward Vietnam during world war II: Nature and Consequences

Japanese Agricutural Policy toward Vietnam during world war II: Nature and ConsequencesĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Văn Khánh (Khoa Lịch sử), “Japanese Agricutural Policy toward Vietnam during world war II: Nature and Consequences” (trong sách: Vietnam-Indochina-Japan Relations during the Second World War: Documents and Interpretationsi), Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp.239-250, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.