Innovation policy of Higher Education-Training in Korea and Reference Lessons to Vietnam

Innovation policy of Higher Education-Training in Korea and Reference Lessons to VietnamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Lê Đình Chỉnh (Khoa Đông phương học), Innovation policy of Higher Education-Training in Korea and Reference Lessons to Vietnam, Journal of Legislation Studies; Vol XIV-1, tr. 169-192, 2017, ISSN 1229 -9251.