Globalization, Economic Development, and Acculturation in Vietnam Since The 1986 ĐỔI MỚI

Phạm Văn Thủy (Khoa Lịch sử), Globalization, Economic Development, and Acculturation in Vietnam Since The 1986 ĐỔI MỚI, University of Sumatera Utara, Indonesia, pp. 5-10, 2016, ISBN 979-458-920-9.


TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan