Gender Crossing in Vietnam: Benennung

Gender Crossing in Vietnam: BenennungĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thị Thu Hương (Khoa Nhân học), Gender Crossing in Vietnam: Benennung, Identität, und die Frage der Anerkennung, Südostasien Stiftung Asienhaus, Đức, No.4, tr.8 -10, 2016, No.4, tr. 8-10.