Former, Insérer, prévienir: problématique de transition et de professionalisation au Vietnam

Bùi Hồng Thái (Khoa Tâm lý học), Nguyễn Hạnh Liên, “Former, Insérer, prévienir: problématique de transition et de professionalisation au Vietnam”, Conseil et orientation pour le traval, L' Harmattan, tr. 65-76, 2015, 978-2-343-07415-2.


TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan