Early Modern Southeast Asia

Early Modern Southeast AsiaĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Hoàng Anh Tuấn (Ban Giám hiệu), Sách chuyên khảo: Early Modern Southeast Asia, 1350-1800, Routledge,UK, 2015, 978-1-13-883875-8.