Doing what with whom? Stakeholder analysis in a large transdisciplinary research project in South East Asia

Doing what with whom? Stakeholder analysis in a large transdisciplinary research project in South East Asia; Đào Thanh Trường (Tác giả phụ) Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Tác giả phụ); The journal Paddy and Water Environment; ISSN: 1611-2490;  Vol 16, pp: 321-337, Springer Japan 2018

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan