Dịch thuật và tiếp nhận tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam

xuatbanquocte.com

Nguyễn Thu Hiền (Khoa Văn học), Dịch thuật và tiếp nhận tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam (tiếng Trung), Tạp chí Đại học Sư phạm Hàng Châu (bản KHXH) Trung Quốc, Vol.38, no.1, tr.78-84, 1/2016, 1647-2338.Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.