Dịch thuật và tiếp nhận tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam

Dịch thuật và tiếp nhận tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt NamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thu Hiền (Khoa Văn học), Dịch thuật và tiếp nhận tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam (tiếng Trung), Tạp chí Đại học Sư phạm Hàng Châu (bản KHXH) Trung Quốc, Vol.38, no.1, tr.78-84, 1/2016, 1647-2338.