Developement and Validation of the Self-Esteem Scale of Toulouse (ETES) in Vietnam

Trịnh Thị Linh (Khoa Tâm lý học), Developement and Validation of the Self-Esteem Scale of Toulouse (ETES) in Vietnam, Open Journal Of Social Sciences, Volume 5, issue 1, pp. 114-125, 2017, ISSN 2327-5960.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan