Colour preference, naturalness, vividness and colour quality metrics

Trần Thúy Anh (tác giả phụ) (Khoa Du lịch học), Colour preference, naturalness, vividness and colour quality metrics; Part 4: Experiments with still life arrangements at different correlated colour temperatures, Lighting Research and Technology, pp. 1-18, 2017, DOI 10.1177/1477153517700705.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan