China's "Comrade Money" and Its Social-Political Dimensions in Vietnam, Impact of China's Rise on the Mekong Region

Nguyễn Văn Chính (Khoa Nhân học), China's "Comrade Money" and Its Social-Political Dimensions in Vietnam, Impact of China's Rise on the Mekong Region. (edited by Yos Santasombat), Palgrave MacMilan, New York, USA, 2016, 978-1-137-47621-0.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan