Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Hạ Long

Phạm Hồng Long (tác giả phụ) (Khoa Du lịch học), Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Hạ Long, The Journal of Development Studies (Routledge, Taylor&Francis Group), 2017, ISSN 0022-0388 (Online).

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan