Buddhist Influence in Vietnamese Diplomacy Toward China Lessons from the History of Religion

Nguyễn Trần Tiến (Khoa Đông Phương học), “Buddhist Influence in Vietnamese Diplomacy Toward China Lessons from the History of Religion” (trong sách: Understanding 21st Century China in Buddhist Asia History, Modernity, and International Relations), Asia Research center; Chulalongkorn University Press, pp. 46-67, 2016.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan