История перевода Есенина во Вьетнаме и некоторые проблемы перевода его цветообозначений на вьетнамский язык

xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng tạp chí, hội thảo quốc tế các ngành XHNV


Nguyễn Thị Thu Thủy (Khoa Văn học), История перевода Есенина во Вьетнаме и некоторые проблемы перевода его цветообозначений на вьетнамский язык (“Lịch sử dịch thuật Esenin ở Việt Nam và một số vấn đề chuyển dịch các từ chỉ màu sắc trong thơ Esenin sang tiếng Việt”) (trong sách: Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха (Sergei Esenin. Nhân cách. Sáng tác. Thời đại), Moskva-Constantino-Riazan, pp.563-575, 2016, ISBN 978-5-9903484-5-5.
Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.