История перевода Есенина во Вьетнаме и некоторые проблемы перевода его цветообозначений на вьетнамский язык

Nguyễn Thị Thu Thủy (Khoa Văn học), История перевода Есенина во Вьетнаме и некоторые проблемы перевода его цветообозначений на вьетнамский язык (“Lịch sử dịch thuật Esenin ở Việt Nam và một số vấn đề chuyển dịch các từ chỉ màu sắc trong thơ Esenin sang tiếng Việt”) (trong sách: Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха (Sergei Esenin. Nhân cách. Sáng tác. Thời đại), Moskva-Constantino-Riazan, pp.563-575, 2016, ISBN 978-5-9903484-5-5.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan