Ancient Steles in VietNam - A case study on the recently discovered stele of Tao Huang Shrine

xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng tạp chí, hội thảo quốc tế các ngành XHNV


 Phạm Lê Huy (Khoa Đông Phương học), 베트남의 10세기 이전 石碑에 대하여 (Ancient Steles in VietNam - A case study on the recently discovered stele of Tao Huang Shrine-), Hội nghiên cứu mộc giản Hàn Quốc (Hàn Quốc), pp. 161-188, 2017, ISBN 10-8962463229.
Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.