Activities of La Compagnie Francaise des Indes Orientales in Siam in the Second Half of the 17th Century Revisited

xuatbanquocte.com

Nguyễn Mạnh Dũng (Viện Chính sách và Quản lý), Activities of La Compagnie Francaise des Indes Orientales in Siam in the Second Half of the 17th Century Revisited, Journal of Mekong Societies. Vol. 13 No1, Pp. 1-18., 2017, ISSN 287-0040.
Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.