A Reconsideration of the Leilou – Longbian Debate: A Continuation of Research by Nishimura Masanari

A Reconsideration of the Leilou – Longbian Debate: A Continuation of Research by Nishimura MasanariĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Phạm Lê Huy (Khoa Đông Phương học), A Reconsideration of the Leilou – Longbian Debate: A Continuation of Research by Nishimura Masanari, Asian Review of World Histories 5, Brill USA, pp. 28-52, 2017, ISSN 2287-965X.