A Reconsideration of the Leilou – Longbian Debate: A Continuation of Research by Nishimura Masanari

Phạm Lê Huy (Khoa Đông Phương học), A Reconsideration of the Leilou – Longbian Debate: A Continuation of Research by Nishimura Masanari, Asian Review of World Histories 5, Brill USA, pp. 28-52, 2017, ISSN 2287-965X.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan