A Combination of Imagination and Observation”: Medical Anthropology in Vietnam since the 1990s

A Combination of Imagination and Observation”: Medical Anthropology in Vietnam since the 1990s
Nguyễn Thu Hương (Tác giả chính) American Anthropologist, ISSN: 0002-7294;  Volume 120, Issue 3, American Anthropological, 2018


TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan