Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources)

[tintuc]
Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources)

Authors
Le Thi Hong Phuong, Sergei Nhiznhikov

Publication date
2020/3

Journal
BULLETIN OF KALMYK UNIVERSITY

Issue
№1(45)

Pages
106-113

Publisher
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова

------------
XUẤT BẢN QUỐC TẾ
Dịch vụ hỗ trợ đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center
Các chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com
Website: http://www.xuatbanquocte.com
[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com