[Le Thi Hong Phuong] Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong 
Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)


 Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации»
№ 6 (98) Июнь 2019
ISSN 2223-4888
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan