[Le Thi Hong Phuong] Концепция «страдания» во вьетнамском буддизме (на примере школ чань-буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга)

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong
Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования»
№ 6 (94) Июнь 2019 
ISSN 2225-3157
Концепция страдания во вьетнамском буддизме на примере школ чань - буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга


Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования»
Tạp chí "Nghiên cứu khoa học Nhân văn"
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan