[Le Thi Hong Phuong] Концепция «страдания» во вьетнамском буддизме (на примере школ чань-буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга)

xuatbanquocte.com

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong
Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования»
№ 6 (94) Июнь 2019 
ISSN 2225-3157
Концепция страдания во вьетнамском буддизме на примере школ чань - буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга


Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования»
Tạp chí "Nghiên cứu khoa học Nhân văn"
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.