Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP
Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center
Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com

[tintuc]

Le Thi Hong Phuong
Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования»
№ 6 (94) Июнь 2019 
ISSN 2225-3157
Концепция страдания во вьетнамском буддизме на примере школ чань - буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга


Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования»
Tạp chí "Nghiên cứu khoa học Nhân văn"
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]

Hãy kết nối với chúng tôi