[Le Thi Hong Phuong] Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнам

[Le Thi Hong Phuong] Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во ВьетнамĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong
Дзэн - буддизм как основное течение буддизма во Вьетнам


Le Thi Hong Phuong
Форум молодых ученых 
Выпуск № 6, (июнь, 2019)
ISSN 2500-4050
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com

[/tintuc]