[Le Thi Hong Phuong]  Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет

[Le Thi Hong Phuong] Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 летĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong
Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 летОбщественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история
2019. № 3 (14). С. 27-31.
ISSN 2587-8611

Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]